ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆในงานประชุมวิชาการ 12th SCiUS Forum ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆในงานประชุมวิชาการ 12th SCiUS Forum ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ไม่พบข้อมูล