ข่าวประชาสัมพันธ์

More :.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาเคมี

ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 37 )

ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 36 )

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา

งานค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานนักเรียน

More:.

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย

“Social Agenda” ประเด็นสำคัญของสังคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสาธิตฯ ม.บูรพา

การแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 10 (10th Physics Battle) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

งานประชุมวิชาการ The 4th Thailand International Symposium on Natural History Museums: Era of Ecosystem Restoration ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

IEEE Region 10 Robotics Competition 2023 โดยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ร่วมกับ สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (IEEE Region 10)

PHETCHABURI-PCK GO Open 2030

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2566

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย2 ประจำปี 2566

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย2 ประจำปี 2566