ติดต่อเรา

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารสิรินธร ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

หมายเลขโทรศัพท์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 3051 (ในวันและเวลาราชการ)

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
0 3810 2250 (ในวันและเวลาราชการ)