ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

คณะวิทยาศาสตร์ : 0 3810 3051
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา: 0 3810 2250