การศึกษาต่อและทุน

ทางโครงการ วมว. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6/10 โครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถสอบคัดเลือกผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> "วมว.บูรพา รุ่นที่ 6" <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

             

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> "วมว.บูรพา รุ่นที่ 5" <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

 

             

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> "วมว.บูรพา รุ่นที่ 4" <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<