กิจกรรมวิชาการ

นักเรียน วมว. ม.บูรพา ได้รับรางวัลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ใน "วิทยาศาสตร์วิจัย"

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่สามารถผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ EEC ต้นแบบสร้างอนาคต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Eureka! จากโครงการ วมว. ศูนย์ ม.บูรพา ที่สามารถผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย

Synthesis of Functionalized Ionic Liquids for Evaluation of Antibacterial Activity สาขาเคมีและเศรษฐกิจชีวภาพ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

Scius Forum ครั้งที่ 11

รางวัลต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบออนไลน์)

รางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching

คว้ารางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยบูรพา