ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมค่ายดารารศาสตร์โอลิมปิก สอวน. (ค่าย2)

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมค่ายดารารศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าย 2) ซึ่งทางโครงการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพุทธิดา อนุศาสน์อมรกุล นักเรียนชั้น ม.4/10 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. (ค่าย 2 ) ด้วยค่ะ  สามารถดูรายชื่อได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง 

► https://science.buu.ac.th/scius/document/20230315155139.pdf

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมค่ายดารารศาสตร์โอลิมปิก สอวน. (ค่าย2)