ภาพบรรยากาศ โครงการ "Be inspired Be an innovator" ของสัปดาห์นี้

ภาพบรรยากาศ โครงการ "Be inspired Be an innovator" ของสัปดาห์นี้ 

โครงการ วมว. ได้รับเกียรติจาก นางสาวชนกนันท์ กนกบรรพต นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 6 และนายกฤษตเมธ ใจเยือกเย็น ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องดูดฝุ่นและแยกขี้เลื่อยไม้สองระบบ" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค (ตะวันออก) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิศวกรรม ในการประกวด Young Scientist Competition : YSC 2021 มาพูดและมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ในโครงการ

ภาพบรรยากาศ โครงการ "Be inspired Be an innovator" ของสัปดาห์นี้