ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3"

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ลิงก์ http://scius.mhesi.go.th/

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลิงก์ http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/527/527.pdf

ขอย้ำ 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษารายละเอียดและกำหนดการการรายงานตัวของแต่ละโรงเรียนให้เข้าใจ

หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าสละสิทธิ์

การเรียกอันดับสำรองส่วนกลาง จะใช้ในกรณีเรียกอันดับสำรองของคู่ศูนย์หมดบัญชีที่ประกาศไว้แล้ว หรือกรณีที่มีการสละสิทธิ์เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อตาม

เอกสารแนบท้าย 3 http://http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/528/528.pdf

แบบฟอร์มใบสละสิทธิ์บัญชีส่วนกลาง  http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/531/531.pdf

เอกสารแนบท้าย 4 สถานที่ขอยื่นการขอดูคะแนน http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/529/529.pdf

แบบฟอร์มการขอดูคะแนนสอบรอบสอง (สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)  http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/530/530.pdf

ยื่นแบบฟอร์มขอดูคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ จนถึง วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. และสามารถมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยที่ยื่นคำขอดูคะแนนไว้ โดยนักเรียนจะต้องมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครองในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3"