ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาเคมี

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนธนัท ลีเฮือง (ต้นกล้า) นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.4/10 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาเคมี

โดยต้นกล้าจะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ร่วมส่งกำลังใจให้กับต้นกล้า

ในการคว้าเหรียญโอลิมปิกวิชาการกลับมากันนะคะ

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาเคมี