ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ให้นักเรียนที่มี่รายชื่อสำรองลำดับที่ 24 มารายงานตัวในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานโครงการ วมว. ชั้น 2 อาคารพิบูลพัฒนา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

https://science.buu.ac.th/scius/document/20230316153146.pdf

เอกสารสำหรับการยืนยันสิทธิ์และการมอบตัวนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://science.buu.ac.th/scius/document/20230310114748.pdf

หมายเหตุ: ในวันมอบตัวมีการชำระเงินค่าสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จำนวนเงิน 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. เพิ่มเติมครั้งที่ 4