ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. (สำรองรอบที่ 3 : ลำดับที่ 22-23)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. (สำรองรอบที่ 3 : ลำดับที่ 22-23)

ให้นักเรียนมารายงานตัวภายใน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องสำนักงานโครงการ วมว. ชั้น 2 อาคารพิบูลพัฒนา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

► https://science.buu.ac.th/scius/document/20230315143219.pdf

ยันสิทธิ์และการมอบตัวนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

► https://science.buu.ac.th/scius/document/20230310114748.pdf

หมายเหตุ: ในวันมอบตัวมีการชำระเงินค่าสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จำนวนเงิน 500 บาท 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. (สำรองรอบที่ 3 : ลำดับที่ 22-23)