งานประชุมวิชาการ 14th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2567

นักเรียนโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 14th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ผศ. วิโรจน์ เครือภู่ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. และ ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 14th SCiUS Forum ณ หอประชุมกิตติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้เยี่ยมชมผลงานและให้กำลังใจนักเรียนตัวแทนแต่ละศูนย์ โดยมีรายละเอียดังนี้ 

 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567  นักเรียนโครงการ วมว. ได้เดินทางเข้าพิธีเปิดพร้อมด้วย  ผศ. วิโรจน์ เครือภู่ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. และ ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 นักเรียนเตรียมตัวนำเสนอผลงานที่พยายาม ทุ่มเทมากันทั้งเทอม จากนั้นตอนเย็นได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ

วันที่ 28  เมษายน พ.ศ. 2567  เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. คู่ศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจลงทะเบียนมาเยี่ยมชมงานกว่า 1000 คน อีกทั้งมีการเปิดให้เยี่ยมชมโปสเตอร์ผลงานของนักเรียนวมว. ศูนย์ต่างๆ  และเข้าสู่พิธีประกาศรางวัล 

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567  หลังจากเสร็จกิจกรรมต่างๆ นักเรียน และบุคลากร โครงการ วมว. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photo/?fbid=901645105094914&set=pcb.901645881761503

 

 

งานประชุมวิชาการ 14th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2567