ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 37 )

ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 37)  ดูรายชื่อ ⇒  https://science.buu.ac.th/scius/document/20240419100522.pdf   

ให้นักเรียนและผู้ปกครองยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ผ่านแบบฟอร์ม ⇒  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSefJFOQpmkgM6.../viewform

หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ภายในเวลา 16.30 น. 

***หากไม่ดำเนินการภายในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองมารายงานตัว

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

การเรียนปรับพื้นฐาน

วันที่ ๒ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเรียนปรับพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 37 )