งานค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16

งานค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2567

-  กิจกรรมวันที่ 29 มี.ค. 67 : ภาพบรรยากาศพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายในงานพิธีเปิดมีการแสดงมโนราห์จากโรงเรียนแจ้งวิทยา การแสดงวงออร์เคสตราและการแสดงรำตาลีกีปัตร จากนักเรียนโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์และนักเรียนโครงการ วมว. และมีการฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการเรียน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการต่อยอดไปสู่งานวิจัยและนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.วิโรจน์ เครือภู่ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้ Concept 4 keywords คือ Sustainability, Empowerment, Sharing/Connect และ Innovation

- ในช่วงบ่ายมีกิจกรรม Workshop และกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความสนุกสนาน สานสายสัมพันธ์และสร้างแรงบันดาลใจ วมว. ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงต้อนรับ “สนุก สุขสันต์ สังสรรค์ ฉัน-เพื่อน วมว.” ณ ลานสวนปาล์มตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์

- วันที่ 30 มี.ค.67:  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ช่วงเช้า)  

กลุ่ม A ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล  

กลุ่ม B สถาบันทักษิณคดีศึกษาและศูนย์บริการการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 

กลุ่ม C ชุมชนเกาะยอ

กลุ่ม D หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

(ช่วงบ่าย)

ฐานที่ 1 ย่านเมืองเก่าสงขลา

ฐานที่ 2 ชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา

ช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็นบุฟเฟ่และกลับเข้าที่พัก

- วันที่ 31 มี.ค.67 : กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ วมว. มีการแข่งขันฟุตซอล, การแข่งขันแชร์บอล, กีฬาฮาเฮ การแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่นของนักเรียนในแต่ละศูนย์ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และประกาศผลรางวัล

พิธีปิดและส่งมอบธงให้เจ้าภาพค่ายสานวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เจ้าภาพ SCiUS Forum ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแสดงดนตรีโดนวงดนตรีของคณะวิทยาศาสตร์ ทางโครงการ วมว. ม.บูรพา นำโดย ผศ. วิโรจน์ เครือภู่ ผู้อำนวยการโครงการ วมว. ม.บูรพา ได้มีของฝากจากบางแสนมอบแก่ตัวแทนคู่ศูนย์ต่างๆ อีกด้วย 

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/SCiUSBUU

 

 

งานค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16