ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับนายสหรรษภูมิ บุญช่วยเหลือ (เอก) ชั้น ม.5/10 ผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่าง วันที่ 4-8 เมษายน 2568 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา