ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 33-35 )

ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 33-35)

ให้นักเรียนและผู้ปกครองยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ผ่านแบบฟอร์ม https://docs.google.com/.../1FAIpQLSefJFOQpmkgM6.../viewform

หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น. 

***หากไม่ดำเนินการภายในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองมารายงานตัว

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

การเรียนปรับพื้นฐาน

วันที่ ๒ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเรียนปรับพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

 

ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 33-35 )