ชี้แจงจำนวนโควต้า

ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:47 น.

เนื่องจากในปีการศึกษา 2567 นี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกระบวนการเปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการช้างเผือก 2 แบบ คือ 

  1. แบบปกติ คือ โรงเรียนมีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียน โดยที่นักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 6 อันดับ จาก 12 สาขาวิชา 
  2. แบบสาขาวิชาที่ต้องการพิเศษ คือ โรงเรียนมีสิทธิ์เสนอชื่อนักเรียนในสาขาวิชา ฟิสิกส์ หรือ สถิติ สาขาวิชาละ 1 คน

โดยในหน้าที่มีการเสนอชื่อ

  • หากปรากฏเป็นตัวเลขเดียว เช่น 3 หรือ 6 แล้วไม่มีเครื่องหมาย + หมายถึง สามารถเสนอชื่อนักเรียนกรณีที่ 1 ได้ ไม่เกินตามจำนวนที่ระบุ
  • หากปรากฏเป็นกลุ่มตัวเลขที่มีเครื่องหมาย + ประกอบด้วย เ ช่น 6 + 2 หมายถึง สามารถเสนอชื่อนักเรียนกรณีที่ 1 ได้ไม่เกินตามจำนวนที่ระบุเลขตัวแรก และสามารถเสนอชื่อกรณีที่ 2 ได้ไม่เกินตามจำนวนที่ระบุในเลขชุดที่ 2

ทางคณะผู้จัดงานต้องขออภัยในความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง