โรงเรียนที่เข้าร่วม

กรุงเทพมหานคร (3 โรงเรียน)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กาฬสินธุ์ (2 โรงเรียน)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนร่องคำ
จันทบุรี (6 โรงเรียน)
โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
โรงเรียนบางกะจะ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48
โรงเรียนศรียานุสรณ์
ฉะเชิงเทรา (12 โรงเรียน)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน)
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
โรงเรียนสนามชัยเขต
ชลบุรี (32 โรงเรียน)
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
โรงเรียนบางละมุง
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน
โรงเรียนมารีวิทย์
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
โรงเรียนแสนสุข
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ชัยภูมิ (1 โรงเรียน)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ตราด (6 โรงเรียน)
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
นครนายก (3 โรงเรียน)
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
โรงเรียนผดุงอิสลาม
โรงเรียนองครักษ์
นครปฐม (1 โรงเรียน)
โรงเรียนราชินีบูรณะ
นครราชสีมา (2 โรงเรียน)
โรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ปทุมธานี (11 โรงเรียน)
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ปราจีนบุรี (11 โรงเรียน)
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีมโหสถ
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์​บำรุง
พระนครศรีอยุธยา (5 โรงเรียน)
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ยโสธร (1 โรงเรียน)
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ระยอง (10 โรงเรียน)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนนิคมวิทยา
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนห้วยยางศึกษา
ลพบุรี (9 โรงเรียน)
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
โรงเรียนปิยะบุตร์
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนลำสนธิวิทยา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลำปาง (1 โรงเรียน)
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
เลย (1 โรงเรียน)
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
สกลนคร (1 โรงเรียน)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมุทรปราการ (13 โรงเรียน)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
สระแก้ว (8 โรงเรียน)
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนซับม่วงวิทยา
โรงเรียนตาพระยา
โรงเรียนทัพราชวิทยา
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
โรงเรียนสระแก้ว
สระบุรี (2 โรงเรียน)
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
สุโขทัย (1 โรงเรียน)
โรงเรียนอุดมดรุณี
สุพรรณบุรี (9 โรงเรียน)
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนด่านช้างวิทยา
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
โรงเรียนบางลี่วิทยา
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนอู่ทอง
อ่างทอง (1 โรงเรียน)
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม