ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีนักเรียนในโครงการได้เข้าร่วมดังนี้

1.สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 คน

- นายปวีณ์ธิดา ผลเลิศ ชั้น ม. 4/10

- นางสาวบวรนันท์ เผือกวัด ชั้น ม. 5/10

- นายสหรรษภูมิ บุญช่วยเหลือ ชั้น ม. 5/10

2.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

- นายอินทัช ภิบาลสิงห์ ชั้น ม. 4/10

3.สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน

- นางสาวฐิติมา ทรัพย์ฐาวร ชั้น ม. 5/10

4.สาขาวิชาเคมี

- นายนนธนัท ลีเฮือง ชั้น ม. 4/10

โครงการ วมว. ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ  

ทั้งนี้ขอขอบคุณรรุปภาพจากเพจของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา