ทำเนียบนักเรียน วมว. รุ่นที่ 9

นายกรภัทร ภู่กิติรัตน์ (ภัทร)

MR. KORAPAT PHUKITIRAT

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29154

นายกฤติน จันทร์โชติเสถียร (กฤต)

MR. KITTIN CHANCHOTSATHIAN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29155

นายจิรพัชร์ โชคสิริสรณ์ (มิก)

MR. JIRAPATCH CHOKSIRISON

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29156

นายจีรภัทร สุภาพินิจ (ข้าวปั้น)

MR. JEERABHAT SUPAPINIT

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29157

นายนนน์ ประนุช (มะต๋าว)

MR. NON PRANUCH

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29158

นายปกรณ์ เหม่งเวหา (ก้อง)

MR. PAKORN MENGVEHA

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29159

นายปวริศ ลัดลอย (บีม)

MR. PAWARIT LADLOY

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29160

นายปัญญวัฒน์ เชื้อวัชรินทร์ (ปัญญ์)

MR. PUNYAWAT CHAUVATCHARIN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29161

นายรภัทพล ถกลประจักษ์ (ปอนด์)

MR. RAPATPON THAKONPRAJAK

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29163

นายวชิระ หนูเเก้ว (เจ)

MR. WACHIRA NUKAEW

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29164

นายวีร์ วรศิลป์ชัย (วี)

MR. WEE WARASINCHAI

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29165

นายศุภกร แดงพยนต์ (นาดี)

MR. SUPHAKORN DAENGPAYON

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29166

นายอนุภูมิ ทาทิวัน (เอ็กซ์)

MR. ANUPOOM TATIWAN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29167

นางสาวกรกมล วงษ์ชู (ครีม)

MISS KORNKAMON WONGCHU

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29168

นางสาวกัญทิชา ใหม่จู (กิ่ง)

MISS KUNTICHA MAIJU

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29169

นางสาวจิณห์ศุฑา บุญกิตติวศิน (มีน)

MISS JINSUTHA BOONKITTIVASIN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29170

นางสาวจิรัชยา ประยูรทอง (บิว)

MISS JIRACHAYA PRAYOONTHONG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29171

นางสาวณภภัสสร สมานคงศักดิ์ (นานา)

MISS NAPHAPHATSORN SAMARNKONGSAK

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29172

นางสาวธวัลรัตน์ ชุ่มศรี (พอเพียง)

MISS TAWANRATH CHUMSRI

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29173

นางสาวธันยพร เทียนอุบล (ลิลลี่)

MISS THANYAPORN TIANUBOL

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29174

นางสาวนภสร ควรอาจ (จีน่า)

MISS NAPHASORN KHUANARJ

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29175

นางสาวนัทธ์วรินทร์ มั่นศิลป์ (จิ๊กซอ)

MISS NUTWARIN MANSILP

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29176

นางสาวปกรวรรณ เหลืองเกษมนิตย์ (จอย)

MISS PAKORNWAN LUANGKASEMNIT

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29177

นางสาวพาขวัญ ถาวร (น้ำหวาน)

MISS PAKWAN THAWORN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29178

นางสาวพิชญา ศรีอุทัยศิริวงศ์ (โบตั๋น)

MISS PITCHAYA SRIUTHAISIRIWONG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29179

นางสาวพิมพ์นารา ตุลาธาร (มีมี่)

MISS PIMNARA THULATHAN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29180

นางสาวลักขณา มีแสง (แพรวา)

MISS LAKKANA MEESANG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29181

นางสาวลักษิกา ส่านประสงค์ (พลอย)

MISS LUCKSIKA SANPRASONG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29182

นางสาวสิริอร วนาพงศากุล (ระวี)

MISS SIRIORN VANAPONGSAKUL

รหัสประจำตัวนักเรียน : 29183