ทำเนียบนักเรียน วมว. รุ่นที่ 10

นายกอบกาญ เรือนคำ (พอ)

MR. KOBKAN RAUNKHAM

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30131

นายณัฐพงศ์ จิตรประเวศน์ (เอเจ)

MR. NATTAPONG JITPRAVAS

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30132

นายเตชินท์พัฒน์ ทานสุพรรณ (เตชินท์)

MR. TESHINPAT THANSUPAN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30133

นายธนาดล หลอดทอง (เพียว)

MR.​ THANADOL​ LORDTHONG​

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30134

นายธาวิน ถิ่นวงค์ม่อม (วิน)

MR. THAWIN THINWONGMOM

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30135

นายบัญชา กาญจนานุรักษ์ (คอนโทรล)

MR. BANCHA KANJANANURAK

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30136

นายบูรพา ภาวินทุ (แต๊ง)

MR. BURAPHA BHAVINDHU

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30137

นายประภากร ทรัพย์พิพัฒนา (ตุล)

MR. PRAPAKORN SUPPIPATTANA

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30138

นายปรินทร เด่นดำรงกุล (เอิร์ธ)

MR. PARINTORN DENDUMRONGKUL

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30139

นายพชร โกษาพันธุ์ (ข้าวเม่า​)

MR. PHATCHARA GOSAPUN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30140

นายพิริยกร เต็งการณ์กิจ (หมิง)

MR. PIRIYAKORN TENGKARNKIJ

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30141

นายสหรรษภูมิ บุญช่วยเหลือ (เอก)

MR. SAHUSPHUM BOONCHUELUE

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30142

นายสาละวิน เทพสุภรณ์กุล (น้ำ)

MR. SALAWIN THEPSUPORNKUL

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30143

นายอังคารินทร์ นิลสนธิ (ข้าวจ้าว)

MR. AUNGKARIN NILSONTHI

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30144

นางสาวญาณนันท์ สงสม (น้ำอุ่น)

MISS YANANAN SONGSOM

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30145

นางสาวฐิติมา ทรัพย์ถาวร (เบสท์)

MISS THITIMA SAPTHAWORN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30146

นางสาวณัชชา จุลวงษ์ (เนย)

MISS NATCHA JULAWONG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30147

นางสาวณัฐภา ไกรศรีวงศ์ (ผิงผิง)

MISS NATHANAEL KRAISRIWONG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30148

นางสาวนิธิมา สุเนตร (โดนัท)

MISS NITHIMA SUNET

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30149

นางสาวบวรนันท์ เผือกวัด (ดนตรี)

MISS BAVORNNAN PUAKWAT

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30150

นางสาวปทิตตา วัฒนโยธิน (พีม)

MISS PATITTA WATTANAYOTHIN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30151

นางสาวปริยากร จำปา (ผ้าแพร)

MISS PRIYAKRON JUMPA

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30152

นางสาวปาณิสรา พันธุเวช (เเบ่งปัน)

MISS PANISARA PHANTUWET

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30153

นางสาวพิมพ์ญาดา ขันนาค (ออร์แกน)

MISS PIMYADA KANNAK

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30154

นางสาวพุทธิดา อนุศาสน์อมรกุล (พราว)

MISS PUTTIDA ANUSATAMORNKUL

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30155

นางสาวแพรวา อักษรศิลป์ (บัว)

MISS PHRAEWA AKSORNSIN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30156

นางสาวศศิประภา ศิริภูธร (ป.โท)

MISS SASIPRAPHA SIRIPHUTORN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30157

นางสาวศิริรัตน์ สัพพะเลข (ขิง)

MISS SIRIRAT SUPPALEK

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30158

นางสาวสารินี ขันติธรรมกุล (ฟ้า)

MISS SARINEE KHANTITHAMAKUL

รหัสประจำตัวนักเรียน : 30159