ทำเนียบนักเรียน วมว. รุ่นที่ 8

นายปณิธาน กันภัย (โอม)

MR. PANITAN KUNPHAI

รหัสประจำตัวนักเรียน : 26465

คติประจำใจทดสอบระบบ

นายกฤตภัค ใจรักษ์ (โอ๊ต)

MR. KRITTAPAK JAIRAK

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28051

นายกฤษฎ์หิรัญ วยากรณวิจิตร (ดีดี)

MR. KRITHIRAN VAYAKORNVICHITR

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28052

นายณพรพรหม สกุลมีเกียรติ (ต้นข่า)

MR. NAPORNPROM SAKULMEKIAT

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28053

นายธนภัทร โพธิ์นา (ต้อง)

MR. THANAPAT PHONA

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28054

นายปณวัฒน์ นามสง่า (บัดดี้)

MR. PANAWAT NAMSA-NGA

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28055

นายพบธรรม อายุวัฒน์ (ก๊อตจิ)

MR. POBTHAM ARYUWAT

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28056

นายพัฒน์รพี ชอบดี (หมูพี)

MR. PHATRAPEE CHOBDEE

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28057

นายวรกร ว่องธนาการ (เน็ต)

MR. WORAKORN WONGTANAKARN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28058

นายวสวัตติ์ เอี่ยมนิรันดร์ (กริช)

MR. WASAWAT AIEMNIRAN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28059

นายศุภกร แก้วกาหลง (ตุ๊ต๊ะ)

MR. SUPAKORN KAEWKALONG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28060

นายสักสรณ์ สิงหเสนี (ไท่)

MR. SAKSORN SINGHASENEE

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28061

นายสุขบุตร แก้วยก (น้ำตาล)

MR. SUKHABUTR KAEWYOK

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28062

นายอิทธิกร สัมมา (พีพี)

MR. ITTIKORN SAMMA

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28064

น.ส.กัญญาวีร์ โสดาภักดิ์ (ส้มโอ)

MISS KANYAWEE SODAPUKD

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28065

น.ส.ขวัญข้าว ลัฐิถาวณิชย์ (จาว)

MISS KHWANKHAO​ LATTHITHAWANIT​

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28066

น.ส.โชติรส เตารัตน์ (ครีม)

MISS CHOTIROS TAORAT

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28067

น.ส.ซาซิล เบอร์โธ (ซาซี่)

MISS ZAZIE BERTHO

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28068

น.ส.ณัฐชนากานต์ เนื่องจำนงค์ (หงส์)

MISS NUTCHANAKRAN NUENGJUMNONG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28069

น.ส.ณัฐชานันท์ ขันตี (ณัฐ)

MISS NATCHANAN KHANTEE

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28070

น.ส.ณัฐฎ์ฎาพร อังวราวงศ์ (จีนี่)

MISS NATDAPORN ANGWARAWONG

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28071

น.ส.ณัฐนรี เรืองเดช (นาดา)

MISS NATNAREE RUANGDECH

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28072

น.ส.ดั่งหวัง ศรีสะอาด (แจน)

MISS DUNGWANG SRISA-ARD

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28073

น.ส.นภัสพลอย พิเชฐจินดากุล (พลอย)

MISS NAPATPLOY PICHETJINDAKUL

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28074

น.ส.ปภาดา จันทราภินันท์ (ม่อน)

MISS PAPHADA JANTRAPHINUN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28075

น.ส.ปริยากร ยั่งยืน (วีว่า)

MISS PARIYAKORN YANGYUEN

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28076

น.ส.พิมพิศา เสวะกะ (มิ้ม)

MISS PIMPISA SEWAKA

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28077

น.ส.ลีลาวดี อินคล้าย (ออลลี่)

MISS LEELAWADEE INKLAY

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28078

น.ส.หทัยชนก กาญจนานนท์ (วุ้นเส้น)

MISS HATAICHANOK GANJANANONTH

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28079

น.ส.อัญมณี ตันประดับสิงห์ (พลอยอัญ)

MISS ANYAMANEE TANPRADUBSING

รหัสประจำตัวนักเรียน : 28080