ข่าวประชาสัมพันธ์

More :.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาเคมี

ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 37 )

ประกาศเรียกสำรองเพิ่มเติม (สำรองลำดับที่ 36 )

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา

งานค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16

ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานนักเรียน

More:.

The 15th National Science Research Conference

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 15 ด้วยนะคะ 

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

14th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 10 (10th Physics Battle) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

งานประชุมวิชาการ The 4th Thailand International Symposium on Natural History Museums: Era of Ecosystem Restoration ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

IEEE Region 10 Robotics Competition 2023 โดยสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ร่วมกับ สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (IEEE Region 10)

PHETCHABURI-PCK GO Open 2030

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2566

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม