กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ ROBOTICS

31 สิงหาคม 2562 ถึง 1 กันยายน 2562

โครงการ Creative thinking

22 - 23 มิถุนายน 2562

โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น

20 มิถุนายน 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562

โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ

30 มกราคม 2562 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562