ผลงานนักเรียน

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ณ สหวิทยาเขตชลบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 5-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562