ผลงานนักเรียน

ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพ ประจำปี พ.ศ.2562

นายณภัทร ดรุนัยธร (บาส) นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 4 สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ O-net ชั้น ม.6 100 คะแนนเต็ม ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพ ประจำปี พ.ศ.2562

นายณภัทร ดรุนัยธร (บาส) นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 4 สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ O-net ชั้น ม.6 100 คะแนนเต็ม ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนานักเรียนอัจฉริยภาพ ประจำปี พ.ศ.2562