ผลงานนักเรียน

ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 สาขาฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับ นายปวริศ ลัดลอย นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม. 5/10 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 สาขาฟิสิกส์

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565