ผลงานนักเรียน

Scius Forum ครั้งที่ 11

รางวัลต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบออนไลน์)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ ได้ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ได้รับรางวัลทั้งหมด 12 โครงงาน จากทั้งสิ้น 15 โครงงาน

เหรียญทอง 1 เหรียญ

เหรียณเงิน 7 เหรียญ

เหรียญทองแดง 4 เหรียญ

เก่งมากๆ ทุกๆ คน เลยจ้า

#SCiUS #BUU