ผลงานนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching

คว้ารางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชพล คงวิวัฒนากุล ชั้น ม.6/10 นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

#SCiUS #BUU