ผลงานนักเรียน

โครงการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot Project)

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot Project)” สาขา Medical IoT/Devices ภายใต้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัต

ขอแสดงความยินดีกับนายปาลินธน์ โชคจินดาชัย ชั้น ม.5/10 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการพัฒนานักเรียนทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot Project)” สาขา Medical IoT/Devices ภายใต้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (FIBO AI/Robotics for All) เพื่อฝึกปฏิบัติระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กับสถาบันวิทยการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรูปแบบออนไลน์