ผลงานนักเรียน

เข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS 2021)

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS 2021) ตัวแทนประเทศไทย สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ กรุงเบลเกรต สา

ขอแสดงความยินดีกับ

นายชยุต ชุ้นสามพราน นักเรียนชั้น ม.6/9 โครงการ วมว.

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

(International Conference of Young Scientists: ICYS 2021)

ตัวแทนประเทศไทย สาขาวิชาฟิสิกส์

ณ กรุงเบลเกรต สาธารณรัฐเซอร์เบียร์

#SCiUS #BUU