ผลงานนักเรียน

ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

นักเรียนโครงการ วมว. ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในสาขาต่างๆ ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโครงการ วมว. ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในสาขาต่างๆ ดังนี้

1. นายภูมิรินทร์ อิสสริยกุล ชั้น ม.5/10 (สาขาชีววิทยา)
2. นางสาวสุชานันท์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ ชั้น ม.5/10 (สาขาฟิสิกส์)
3. นายปาลินธน์ โชคจินดาชัย ชั้น ม.5/10 (สาขาเคมี)

#SCiUS #BUU