ผลงานนักเรียน

เครื่องดูดฝุ่นและแยกขี้เลื่อยไม้ 2 ระบบ

ได้รับประกาศนียบัตรและทุนสนับสนุนเพิ่ม 9000 บาท และได้เป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวชนกนันท์ กนกบรรพต ม.6/9 โครงการ วมว.

นายกฤษตเมธ ใจเยือกเย็น ม.6/6

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในสาขาวิศวกรรม การประกวดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (Young Scientist Competition: YSC 2021)

รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับประกาศนียบัตรและทุนสนับสนุนเพิ่ม 9000 บาท

และได้เป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ในโครงงานเครื่องดูดฝุ่นและแยกขี้เลื่อยไม้ 2 ระบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์บุญส่ง เห็นงาม

ร่วมให้กำลังใจเด็กๆ ในสนามระดับประเทศต่อไปนะครับ

#SCiUS #BUU