ผลงานนักเรียน

ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

 

ขอแสดงความยินดีกับนายชยุต ชุ้นสามพราน นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.6/9 ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ยินดีด้วยครับ

#SCiUS #BUU