ผลงานนักเรียน

การแข่งขันตอบปัญหา

การแข่งขันตอบปัญหาชีวเคมี (Biochem Challenge) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.5/10 จำนวน 2 คน พร้อมด้วยนักเรียนชั้น ม.6/5 จำนวน 4 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีวเคมี (Biochem Challenge) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ถึงแม้จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ทุกคนทำเต็มที่ พัฒนาตัวเองและตั้งใจต่อไปครับ </font></p>
        </div>
     </div>
		  </div>
  </section>
       
	</div>
	
	
  <!-- ##### About Us Area End ##### -->

 

  <!-- ##### Footer Area Start ##### -->
  <footer class=