ผลงานนักเรียน

ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเกียรติบัตร ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในรอบ 20 ทีมสุดท้าย โดยได้คะแนนอยู่ในลำดับที

ขอแสดงความยินดีกับ

ทีม B : นางสาวพรนภัส ดรุนัยธร ชั้น ม.6/9 (โครงการ วมว.) และ นายศิธา กิตติอนงค์ ชั้น ม.6/8 (โปรแกรม SAM)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเกียรติบัตร ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

และขอแสดงความยินดีกับ

ทีม A : นางสาวนภัส ธนุภาพรังสรรค์ ชั้น ม.6/9 (โครงการ วมว.) และ นางสาววิภวานี พิทักษ์ ชั้น ม.6/8 (โปรแกรม SAM) ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปในรอบ 20 ทีมสุดท้าย โดยได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 48 ทีม