ผลงานนักเรียน

การคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาฟิสิกส์

-

ขอแสดงความยินดีกับ นายชยุต ชุ้นสามพราน นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.5/9 ที่สามารถสอบผ่านค่าย 2

ได้รับกับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาฟิสิกส์ ในระดับประเทศต่อไป