ผลงานนักเรียน

ผลการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ครั้งที่ 8 (Physics Battle 8th)

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.5 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 8 (Physics Battle 8th) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

ทีมที่ 1 : นายชยุต ชุ้นสามพราน และนางสาวพรนภัส ดรุนัยธร
ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัด
ลำดับที่ 4 ระดับภาคตะวันออก ลำดับที่ 25 ของประเทศ

ทีมที่ 2 : นายอธิษฐ์ เยี่ยงวรกุล และนางสาวนภัส ธนุภาพรังสรรค์
ได้ลำดับที่ 2 ของจังหวัด
ลำดับที่ 6 ระดับภาคตะวันออก ลำดับที่ 42 ของประเทศ