การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับนายสหรรษภูมิ บุญช่วยเหลือ ชั้น ม.5/10

ขอแสดงความยินดีกับนายสหรรษภูมิ บุญช่วยเหลือ ชั้น ม.5/10  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ วันที่ 4-8 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพประกอบ