การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนธนัท ลีเฮือง ชั้น ม.4/10 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการคว้ารางวัลเหรียญทองเหรียญแรกให้กับ โครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ภาพประกอบ