การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันงานวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567 ผลการแข่งขัน มีดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทีม A: นายปวริศ ลัดลอย ชั้น ม.6/10 (โครงการ วมว.) และ นายนนธนัท ลีเฮือง ชั้น ม.4/10 (โครงการ วมว.)

เข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้คะแนนลำดับที่ 5

ทีม B : นายรภัทพล ถกลประจักษ์ ชั้น ม.6/10 (โครงการ วมว.) และ นางสาวชนภา เถื่อนอาราม ชั้น ม.4/10 (โครงการ วมว.)

เข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้คะแนนลำดับที่ 10

2. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายณัฐพงศ์ จิตประเวศน์ ชั้น ม.5/10 (โครงการ วมว.) และ นายภูริ บรรลือศรีศักดิ์ ชััน ม.5/9 (โปรแกรม SAM) ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Math Quiz

 

ภาพประกอบ