การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (ระดับภาค) ระหว่าง วันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2567

ผลการแข่งขัน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 สมาชิกในทีม ได้แก่

- นายนนธนัท ลีเฮือง ชั้น ม.4/10

- นายปวริศ ลัดลอย ชั้น ม.6/10

- นายอนุภูมิ ทาทิวัน ชั้น ม.6/10

โครงการ วมว. ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

ภาพประกอบ