การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 (1st St. BUU. CHEM. CONTEST)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับตัวตึงวิชาเคมีทั้ง 4 คนในการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 (1st St. BUU. CHEM. CONTEST) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ชนะเลิศ นายนนธนัท ลีเฮือง ชั้น ม.4/10 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 900 บาท

รองอันดับ 1 นางสาวพิชญา ศรีอุทัยศิริวงศ์ ชั้น ม.6/10 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 600 บาท

รองอันดับ 2 นายอนุภูมิ ทาทิวัน ชั้น ม.6/10 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 300 บาท

รองอันดับ 3 นายศุภกร แดงพยนต์ ชั้น ม.6/10 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 200 บาท

และนักเรียนโครงการ วมว. อีก 6 คนที่มีโอกาสเป็นผู้แทนโรงเรียนในการตอบปัญหาเคมีเวทีต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2567 นี้ ประกอบด้วย

นางสาวชนาภา เถื่อนอาราม ชั้น ม.4/10

นายณัฐพงศ์ จิตรประเวศน์ ชั้น ม.5/10

นายพิริยากร เต็งการณ์กิจ ชั้น ม.5/10

นางสาวญาณนันท์ สงสม ชั้น ม.5/10

นายกอบกาญ เรือนคำ ชั้น ม.5/10 

นายอังคารินทร์ นิลสนธิ ชั้น ม.5/10

ภาพประกอบ