การแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 10 (10th Physics Battle) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 10 (10th Physics Battle) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีนักเรียนเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศกว่า 227 ทีม โดยผลการทดสอบมีรายละเอียด ดังนี้

ทีมที่ 1 : ทีมบูรพาขอเข้ารอบเถอะปีนี้

นายปวริศ ลัดลอย ม.6/10

นายรภัทพล ถกลประจักษ์ ม.6/10

ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2 ของจังหวัด, ลำดับที่ 3 ของภาคตะวันออก และลำดับที่ 12 ของทั่วประเทศ

ทีมที่ 2 : ทีมบูรพามาแน่ของเขาแรงจริง

นายเดชานนท์ ชมเดชดี ม.4/10

นายอริญชย์ วิลเล็มส์ ม.4/10

ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 4 ของจังหวัด, ลำดับที่ 10 ของภาคตะวันออก และลำดับที่ 81 ของทั่วประเทศ

ภาพประกอบ