เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในงานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2566 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะสันออก จ.ชลบุรี โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 2 ทีม และได้รับรางวัล ดังนี้

ทีมที่ 1 ชื่อทีมอย่าให้เหลาเดี๋ยวแหลม : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ประกอบด้วย

1. นายนนธนัท ลีเฮือง ชั้น ม.4/10

2. นายอินทัช ภิบาลสิงห์ ชั้น ม.4/10

3. นางสาวปวีณ์ธิดา ผลเลิศ ชั้น ม.4/10

ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ทีมที่ 2 ชื่อทีมเข้ารอบสาธุ : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงศ์ จิตรประเวช ชั้น ม.5/10

2. นางสาวญาณนันท์ สงสม ชั้น ม. 5/10

3. นางสาวบวรนันท์ เผือกวัด ชั้น ม.5/10

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ทางโครงการขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 

 

ภาพประกอบ