โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย2 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ในทุกสาขา ทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน

- นายอินทัช ภิบาลสิงห์ ชั้น ม. 4/10

- นายณัฐพงศ์ จิตรประเวศน์ ชั้น ม.5/10 (สำรอง)

2. สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 3 คน

- นายปวีณ์ธิดา ผลเลิศ ชั้น ม. 4/10

- นางสาวบวรนันท์ เผือกวัด ชั้น ม. 5/10

- นายสหรรษภูมิ บุญช่วยเหลือ ชั้น ม. 5/10

3. สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 คน

- นายนนธนัท ลีเฮือง ชั้น ม. 4/10

- นางสาวชนาภา เถื่อนอาราม ชั้น ม. 4/10 (สำรอง)

4. สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน

- นางสาวฐิติมา ทรัพย์ฐาวร ชั้น ม. 5/10

โครงการ วมว. ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

 

 

ภาพประกอบ