ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพุทธิดา อนุศาสน์อมรกุล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพุทธิดา อนุศาสน์อมรกุล

นักเรียนชั้น ม.4/10 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย 2

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และคณาจารย์ทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับ สู้ๆ

ภาพประกอบ