หน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์


ภาควิชาเคมี


ภาควิชาจุลชีววิทยา


ภาควิชาชีวเคมี


ภาควิชาชีววิทยา


ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร


ภาควิชาฟิสิกส์


ภาควิชาวาริชศาสตร์


สำนักงานการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน