ชวนเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับรางวัลการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 ในสาขาวรรณศิลป์แขนงการเขียนร้อยแก้วและแขนงการเขียนร้อยกรอง

เชิญชวนนิสิต ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการคัดเลือกในสาขาวรรณศิลป์ แขนงการเขียนร้อยแก้วและแขนงการเขียนร้อยกรอง โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเงินรางวัลการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567

นางสาวปิยะวรรณ จันทร์ย้อย
211
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon