คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567

นายนัธทวัฒน์ หอมดี
ปี 3 สาขาวิชาชีววิทยา
นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon